2016-01-12

Referaty Gminy

Wójt Gminy

mgr Sławomir Spychaj

Kierownik USC

email: wojt@czermin.wlkp.pl


Zastępca Wójta

Sekretarz Gminy

mgr Marietta Cierniak

email: zastepcawojta@czermin.wlkp.pl

 

Referat finansowy

mgr Jarosław Kowalski – Skarbnik Gminy, kierownik referatu
email: skarbnik@czermin.wlkp.pl

 

Referat organizacyjno – prawny

mgr Marzena Kowalska – kierownik referatu
email: org@czermin.wlkp.pl

 

Referat budownictwa, rolnictwa i ochrony środowiska

mgr inż. Maciej Głowacki – kierownik referatu
email: budownictwo@czermin.wlkp.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego

Małgorzata Witkowska – z-ca kierownika USC
email: usc@czermin.wlkp.pl