Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 5 100 000 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2 407 093 zł  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Czermin  
Województwo
WIELKOPOLSKIE  
Powiat
pleszewski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2017-07-28  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2017-08-28 12:00  
Numer zgłoszenia
559771-N-2017  

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 5 100 000 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2 407 093 zł

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 613,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 -... ofertowy.doc 126,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 - ...udziału.docx 21,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 - ...powaniu.docx 26,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 - ...onawcach.docx 13,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 - ...tałowej.docx 14,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 - ...05.2017r..pdf 187,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 - ... zmianami.zip 9,6 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 - ...wała RIO.pdf 199,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 9 - ... 2017 rok.zip 572,5 KB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie nr 1 t...ści SIWZ.pdf 175,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie nr 2 t...ści SIWZ.pdf 361,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  formularz.pdf 673,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdania za 2016 rok.zip 566,46 KB (zip) szczegóły pobierz
  wyjaśnienie nr 3 t...ści SIWZ.pdf 366,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik do wyja...ień nr 3.pdf 117,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie nr 4 t...ści SIWZ.pdf 364,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do wyja...ień nr 4.zip 3,74 MB (zip) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 28,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie nr 5 t...ści SIWZ.pdf 463,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do wyja...ień nr 5.pdf 151,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzupełnienie zał...nr 5 SIWZ.pdf 612,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 233,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...ej oferty.pdf 363,95 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się