Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grab  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
1.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Czermin  
Województwo
WIELKOPOLSKIE  
Powiat
pleszewski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2017-07-07  
Data publikacji do
2019-01-17  
Termin składania ofert
2017-07-24 12:00  
Numer zgłoszenia
546529-N-2017  

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grab.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 714,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1 - ...ofertowy.docx 25,2 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 - ...udziału.docx 21,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 - ...luczenie.docx 26,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 - ...onawcach.docx 13,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 - ...ekt umowy.doc 172,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 - ...tałowej.docx 14,52 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 7 - ...owlanych.docx 15,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 8 - ...robotami.docx 15,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 9 - ... ofertowy.pdf 440,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 10 (...ojektowa).zip 4,14 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 11 S...ciag Grab.pdf 323,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 532,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana SIWZ i przed...e terminu.pdf 504,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 197,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o uni...ępowania.pdf 246,96 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się