Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czermin w miejscowościach: Broniszewice, Grab, Pieruchy, Psienie Ostrów, Skrzypnia.  
Przedmiot zamówienia
robota budowlana  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
19.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Czermin  
Województwo
WIELKOPOLSKIE  
Powiat
pleszewski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2017-04-14  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2017-05-02 13:00  
Numer zgłoszenia
67127-2017  
Cpv
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czermin w  miejscowościach: Broniszewice, Grab, Pieruchy, Psienie Ostrów, Skrzypnia.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 628,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kosztorysy ofertowe.... Nr 9-14.zip 760,39 KB (zip) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik Nr 22 - ... Pieruchy.zip 2,03 MB (zip) szczegóły pobierz
  Specyfikacje techni... Nr 15-19.zip 2,23 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 20 -...niszewice.zip 2,27 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 21 -...wa - Grab.zip 1,94 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 23 -...e Ostrów.zip 2,08 MB (zip) szczegóły pobierz
  załączniki do SIW.... Nr 1-8.zip 150,93 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 24- ...Skrzypnia.zip 2,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 216,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ej oferty.pdf 90,28 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się