Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin - etap III  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
35.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Czermin  
Województwo
WIELKOPOLSKIE  
Powiat
pleszewski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2018-06-14  
Data publikacji do
2020-06-30  
Termin składania ofert
2018-07-19 12:00  
Numer zgłoszenia
573203-N-2018  
Cpv
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin - etap III

Załączniki

  Ogłoszenie nr 573203-N-2018.pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 881,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 - Formularz.docx 27,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 1A - ze...ertowych.xlsx 16,79 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do SIWZ.docx 16,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do SIWZ.docx 14,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do SIWZ.docx 13,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do SIWZ.docx 13,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do SIWZ.docx 13,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 do...ekt umowy.doc 157 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 9 STWiORB.pdf 425,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 10 -...nwestycji.pdf 269,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 11 d...chomości.pdf 138,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 12 K...zedmiary).zip 9,57 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 - ...j. cz. IV.zip 1,6 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 8 - d...j. cz III.zip 6,04 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 do...j. cz. II.zip 8,62 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 do...oj. cz. I.zip 16,5 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 - ...oj. cz. V.zip 21,43 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 - ...k. cz. VI.zip 24,22 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 13 -...echniczna.pdf 16,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 814,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ.pdf 315,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 -poprawny.docx 27,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie nr 5001...18 zmiana.pdf 20,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ - 2.pdf 514,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiany i wyjaśnien...ści SIWZ.pdf 415,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 -04.07..docx 27,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  kosztorysy ath 1.zip 161,44 KB (zip) szczegóły pobierz
  kosztorysy ath. 2.zip 131,06 KB (zip) szczegóły pobierz
  kosztorysy ath. 3.zip 220,14 KB (zip) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...68-N-2018.pdf 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf 358,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  dokumentacja Wieczy... Żegocin.zip 24,02 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 366,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborze oferty.pdf 271,73 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się