2016-09-29

Prowadzone rejestry i ewidencje

  • Rejestr Instytucji Kultury - zmiany załącznik 1
  • Rejestr jednostek organizacyjnych 2016r. załącznik 2
  • Rejestr jednostek organizacyjnych załącznik 3
  • Rejestr Instytucji Kultury - zmiany załącznik 4
  • Rejestr Instytucji Kultury - zmiany załącznik 5
  • Rejestr Instytucji Kultury załącznik 6 i 7
  • Prowadzone rejestry i ewidencje załącznik 8
  • Rejestr Instytucji Kultury 2016r.  załącznik 9
  • Rejestr Instytucji Kultury 2017r. załącznik 10
  •  

Załączniki

  Załącznik1.doc 243,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik2.pdf 252,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik3.pdf 14,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik4.doc 236,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik5.pdf 182,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik6.pdf 99,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik7.doc 49,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik8.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik9.docx 61,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 10 .doc 240 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się