2017-01-30

Obwieszczenia Wójta 2016

  • Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin o wszczęciu postęp. w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji poelgającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i urządz. infr. tech. Załącznik nr05
  • Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa powiązania kablowego linii energetycznej SN 15 kV - ciągu magistralnego Pleszew-Dziewiń Załącznik nr04
  • Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie powiązania kablowego Linii SN 15kv ciągu magistralnego Pleszew - Dziewiń. Załącznik nr03
  • Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej relacji Czermin - Pieruchy. Załącznik nr02
  • Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Żbiki. Załącznik nr01

Załączniki

  Za.nr05.pdf 60,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Za.nr04.jpg 90,46 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Za.nr03.jpg 1002,41 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Za.nr02.jpg 104,25 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Za.nr01.jpg 118,46 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się