2017-02-02

Gmina ogłoszenia 2017

Zawiadamia się mieszkańców gminy Czermin, że w dniu 27 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Czermin

Zawiadamia się mieszkańców gminy Czermin, że w dniu 15 listopada 2017 roku (środa) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Czermin

 

Ogólny schemat procedur kontroli przdsiębiorców

 

Wójt Gminy Czermin ogłasza konsultacje społeczne opracowania „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czermin”

 

Zawiadamia się mieszkańców gminy Czermin, że w dniu 30 czerwca 2017 roku (piatek) o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Czermin.

 

Informacja o udzielonej pomocy de minimis w 2016 roku

 

Zawiadamia się mieszkańców gminy Czermin, że w dniu 26  maja 2017 roku (piatek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Czermin.

 

Zawiadamia się mieszkańców gminy Czermin, że w dniu 29  marca 2017 roku (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Czermin.

 

 Zawiadamia się mieszkańców Gminy Czermin, że w dniu 16 marca 2017 roku ( czwartek) o godz. 15.00 w sali posiedzń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Czermin.

 

Zawiadamia się mieszkańców gminy Czermin, że w dniu 08 lutego 2017 roku (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Czermin. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się