2016-10-20

Jednostki Pomocnicze

 • Wykaz sołectw

   

  Lp.

  Miejscowość

  Sołtys

  Rada Sołecka

  1. Broniszewice Eugeniusz Kubisiak 1. Józef Janecki
  2. Marian Jagła
  3. Anna Kusiak
  4. Bogdan Ćwikliński
  5. Małgorzata Sobczak
  6. Edward Antczak
  7. Damian Augustyniak
  2. Czermin Maria Doczekalska 1. Tadeusz Wodecki
  2. Ryszard Wdowczyk 
  3. Eugeniusz Durski
  4. Marek Sobczak
  5. Grzegorz Cierniak
  3. Grab Sylwana Szcześniak

  1. Ryszard Zwierzchlewski
  2. Andrzej Grześkiewicz

  3. Waldemar Łuczak
  4. Tomasz Świątek
  5. Jan Szczerkowski
  6. Marianna Zwierzchlewska
  7. Jan Andrzejak

  4. Łęg Kamila Rybarczyk 1. Jerzy Ferenc
  2. Rafał Kwaśniewski
  3. Elżbieta Grzegorek
  4. Maciej Kubicki
  5. Marcin Juchacz
  5. Mamoty Andrzej Ziętek 1. Marek Łyskawka
  2. Wiesław Pasieka
  3. Piotr Antczak
  4. Mirosław Glapa
  6. Pieruchy Maria Rogowicz - Łukomska 1. Czesław Szulc
  2. Jarosław Kałużny
  3. Aldona Walczak
  4. Wiesław Biernacki
  5. Tomasz Grześkiewicz
  7. Pieruszyce Józef Libert 1. Dariusz Waszak
  2. Grzegorz Misiorek
  3. Piotr Skitek
  4. Roman Dorsz
  5. Radosław Fibner
  8. Psienie Ostrów Irena Czajka 1. Joanna Janowska Matłoka
  2. Józef Bestwina
  3. Zbigniew Malinowski
  4. Joanna Czajka
  9. Skrzypnia Maria Regulska 1. Grzegorz Hajdysz
  2. Augustyn Pera
  3. Rafał Kula
  4. Marcin Cegła
  10. Strzydzew Ewelina Fajka 1. Andrzej Nowaczyk
  2. Lidia Szymczak
  3. Janusz Król
  4. Hanna Poczta
  11. Wieczyn Monika Karlińska 1. Żaneta Krysińska
  2. Piotr Mikołajczak
  3. Romana Krysińska
  4. Magdalena Matecka
  5. Grzegorz Tworowski
  6. Damian Skałecki
  12. Żale Maria Paterek 1. Tadeusz Winkowski
  2. Stefan Wygralak
  3. Artur Szymański
  4.Stanisław Paterek
  13. Żbiki Henryk Serbiak 1. Grzegorz Danielkiewicz
  2. Ilona Nowicka
  3. Teresa Taczała
  4. Arkadiusz Pawlak
  5. Wiesław Pawlak
  14. Żegocin Krzysztof Zawada 1. Daniela Królak
  2. Zofia Zawada
  3. Stanisław Jankowski
  4. Edmund Gulczewski
  5. Antoni Jędraszak
  6. Roman Durski
  7. Mirosław Fengier
  8. Marian Gauza
  9. Ryszard Wojciechowski

   

Załączniki

  Sołtysi i Rady So...kie 2015.docx 15,47 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się