2016-10-20

Jednostki Pomocnicze

 • Wykaz sołectw

   

  Lp.

  Miejscowość

  Sołtys

  Rada Sołecka

  1. Broniszewice Eugeniusz Kubisiak 1. Józef Janecki
  2. Marian Jagła
  3. Anna Kusiak
  4. Bogdan Ćwikliński
  5. Małgorzata Sobczak
  6. Edward Antczak
  7. Damian Augustyniak
  2. Czermin Maria Doczekalska 1. Tadeusz Wodecki
  2. Ryszard Wdowczyk 
  3. Eugeniusz Durski
  4. Marek Sobczak
  5. Grzegorz Cierniak
  3. Grab Sylwana Szcześniak

  1. Ryszard Zwierzchlewski
  2. Andrzej Grześkiewicz

  3. Waldemar Łuczak
  4. Tomasz Świątek
  5. Jan Szczerkowski
  6. Marianna Zwierzchlewska
  7. Jan Andrzejak

  4. Łęg Kamila Rybarczyk 1. Jerzy Ferenc
  2. Rafał Kwaśniewski
  3. Elżbieta Grzegorek
  4. Maciej Kubicki
  5. Marcin Juchacz
  5. Mamoty Andrzej Ziętek 1. Marek Łyskawka
  2. Wiesław Pasieka
  3. Piotr Antczak
  4. Mirosław Glapa
  6. Pieruchy Maria Rogowicz - Łukomska 1. Czesław Szulc
  2. Jarosław Kałużny
  3. Aldona Walczak
  4. Wiesław Biernacki
  5. Tomasz Grześkiewicz
  7. Pieruszyce Józef Libert 1. Dariusz Waszak
  2. Grzegorz Misiorek
  3. Piotr Skitek
  4. Roman Dorsz
  5. Radosław Fibner
  8. Psienie Ostrów Irena Czajka 1. Joanna Janowska Matłoka
  2. Józef Bestwina
  3. Zbigniew Malinowski
  4. Joanna Czajka
  9. Skrzypnia Maria Regulska 1. Grzegorz Hajdysz
  2. Augustyn Pera
  3. Rafał Kula
  4. Marcin Cegła
  10. Strzydzew Ewelina Fajka 1. Andrzej Nowaczyk
  2. Lidia Szymczak
  3. Janusz Król
  4. Hanna Poczta
  11. Wieczyn Monika Karlińska 1. Żaneta Krysińska
  2. Piotr Mikołajczak
  3. Romana Krysińska
  4. Magdalena Matecka
  5. Grzegorz Tworowski
  6. Damian Skałecki
  12. Żale Maria Paterek 1. Tadeusz Winkowski
  2. Stefan Wygralak
  3. Artur Szymański
  4.Stanisław Paterek
  13. Żbiki Henryk Serbiak 1. Grzegorz Danielkiewicz
  2. Ilona Nowicka
  3. Teresa Taczała
  4. Arkadiusz Pawlak
  5. Wiesław Pawlak
  14. Żegocin Krzysztof Zawada 1. Daniela Królak
  2. Zofia Zawada
  3. Stanisław Jankowski
  4. Edmund Gulczewski
  5. Antoni Jędraszak
  6. Roman Durski
  7. Mirosław Fengier
  8. Marian Gauza
  9. Ryszard Wojciechowski

   

Załączniki

  Sołtysi i Rady So...kie 2015.docx 15,47 KB (doc) szczegóły pobierz