2016-09-29

Dane statystyczne

Dane statystyczne gminy Czermin:

Stan na dzień 30.11.2008r.

 

Położenie:  Gmina Czermin położona jest w południowo – wschodniej części województwa wielkopolskiego. Sąsiadujące gminy to: Chocz, Gizałki, Żerków, Kotlin i Pleszew.

 

Obszar :  Całkowita powierzchnia gminy – 97,8 km2, w tym:

-        użytki rolne – 8075ha

-        grunty orne – 7382ha

-        użytki zielone – 693ha

-        lasy – 1067ha

 

Ludność:  Stan ludności gminy – 5108 mieszkańców

                  liczba gospodarstw rolnych : 960

 

Transport i komunikacja: Długość dróg gminnych wynosi 77,620km, w tym:

-        22km to trasy o nawierzchni twardej ulepszonej

 

Oświata:         Zespół Szkół w Czerminie

                        Zespół Szkół w Broniszewicach

                        Zespół Szkół w Żegocinie

                       Publiczne Przedszkole w Grabiu

 

Kultura:          Gminna Biblioteka Publiczna w Czerminie

                        Ośrodek Kultury w Żegocinie

                        Ośrodek Kultury w Czerminie